نوین رایان

ليست برندگان

برندگان آذر94

نام و نام خانوادگي

شهر

چهار رقم آخر سريال دستگاه

شماره موبايل

جايزه

نادر هاشميان

بم

9328

73***093525

ربع سكه طلا

ليلا شفيعي

تهران

9027

57***091910

مودم وايرلس تنداD151

هدايت يوسفي

تهران

4531

21***091275

كارت شبكه وايرلس تنداW311M

 

برندگان آبان94

نام و نام خانوادگي

شهر

چهار رقم آخر سريال دستگاه

شماره موبايل

جايزه

غفور سماواتي

تهران

3642

36***091257

ربع سكه طلا

مهدي بحريني

بندرعباس

5630

52***091743

مودم وايرلس تنداD151

احمد رضا اسلامفر

اصفهان

8643

78***091328

كارت شبكه وايرلس تنداW311M

 

برندگان مهر94

نام و نام خانوادگي

شهر

چهار رقم آخر سريال دستگاه

شماره موبايل

جايزه

عادل مبيني

قم

1843

02***093718

ربع سكه طلا

پروين پورقادر

اهواز

1997

81***093346

مودم وايرلس تنداD151

مسعود ميرناصري

تهران

5091

69***091278

كارت شبكه وايرلس تنداW311M

 

مشاهده گارانتي،شركت در قرعه كشي و برندگان